English Version

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Συντονιστής: 

 • Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης

Μέλη:

 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Εμπορίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ
 • PUBLIC CONSULTING & DEVELOPMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
 • Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • ΚΕΚ Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου
 • ΚΕΚ Δια Βίου Γνώση

 


ΕΤΑΙΡΟΙ:

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία «ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει συσταθεί για την στήριξη των επαγγελματιών - μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών για θέματα νομικά, φορολογικά, λογιστικά που έχουν στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για επίκαιρα θέματα και ακόμη περισσότερο την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε επαγγελματίες για τη βελτίωση της δραστηριότητάς τους.

Οι βασικοί στόχοι της Αναπτυξιακής Εταιρίας είναι:

 • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
 • Η στήριξη του επαγγελματία και της επιχείρησής του
 • Η στήριξη των αυτοαπασχολουμένων επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Η στήριξη των τοπικών αγορών

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Ν.2081/92 αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη Ένωση Φυσικών και Νομικών Προσώπων που ασκούν εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα στο Νομό Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει 53.000 επαγγελματίες μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού.

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη των επαγγελματιών και γενικότερα η οικονομική πρόοδος της χώρας. Προβάλλει και προωθεί τα προβλήματα και τα συμφέροντα των μελών του στα αρμόδια όργανα της πολιτείας και λειτουργεί ως σύμβουλός της.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.) ιδρύθηκε το 1916, με σκοπό να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του και να προωθήσει το εμπόριο της πόλης μας. Μέλη του είναι οι έμποροι της Θεσσαλονίκης αλλά και όσοι, κατά το νόμο, κατέχουν εμπορική δραστηριότητα.

Η συστηματική παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την εμπορική τάξη καθώς και η εντατική μελέτη των θεμάτων του εμπορίου για τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων και την δημιουργία συλλογικής συνείδησης στους εμπόρους, είναι μερικές από τις βασικές επιδιώξεις του Ε.Σ.Θ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, είναι πάντα αρωγός στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους εμπόρους, είτε παρεμβαίνοντας στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την επίλυσή τους, είτε αναπτύσσοντας δράσεις για την ενδυνάμωση και στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας.

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Εμπορίου, Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ιδρύθηκε το έτος 2005, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μέλη της την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (η οποία εκπροσωπεί 35 εμπορικές οργανώσεις της Μακεδονίας και Θράκης), τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Εμπορικό Σύλλογο Πολυγύρου και τον  Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής.

Μεταξύ των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται:

 • Η μελέτη, καταγραφή και συστηματοποίηση της δραστηριότητας του εμπορίου, ως μέσου βιοπορισμού και ως συντελεστή της παραγωγής και της κοινωνικής και οικονομικής προόδου.
 • Η μελέτη και η έρευνα του ελληνικού εμπορίου από την άποψη ειδικότερα των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών εξελίξεων και τάσεων (οικονομικών, κοινωνικών κ.λ.π.) και των επιπτώσεών τους σ΄ αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα των νέων τάσεων, σύμφωνα με τις μεσο μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
 • Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και η ανάλυση των δομών του εμπορίου, καθώς επίσης η εκπόνηση και προώθηση προτάσεων για την ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς του.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο με 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα. Λειτουργούν 61 Κλινικές, 295 θεσμοθετημένα  Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα περίπου 72.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 62.000 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10.000 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ειδικότερα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και την εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης ικανών στελεχών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης αλλά και των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης.

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό βραχίονά της.

Είναι πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο  Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με αριθμό πιστοποίησης 1114976.

Έχει τη νομική μορφή της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η διοίκησή του ασκείται από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας που αποτελείται από το Προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και από τους προέδρους των Εμπορικών συλλόγων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Στους σκοπούς του περιλαμβάνεται και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τα στελέχη των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και τους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το εμπόριο.

Βασικός στόχος του ΚΑΕΛΕ είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αποκτήσουν αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις ως προς την πρόσληψη καταρτισμένων ατόμων που ανήκουν σε ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες.

Τέλος, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το ΚΑΕΛΕ έχει λάβει από την EUROCERT πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και επίσης πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.

 

Η εταιρία PUBLIC CONSULTING & DEVELOPMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. έχει ως στόχο και κύριο αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε τέσσερα (4) πεδία δραστηριότητας:

 1.  Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 2. Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
 3. Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
 4. Έρευνα, Ανάπτυξη και Μελέτες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η PUBLIC CONSULTING & DEVELOPMENT έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία μία σειρά από έργα / δράσεις για λογαριασμό φορέων των ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ για τις δραστηριότητές της στους αντίστοιχους τομείς εργασίας όπου εμπλέκεται,  πλαισιώνεται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Φορέων και Ινστιτούτων σε Εθνικό - Ευρωπαϊκό – Διεθνές επίπεδο.

 

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική αναπτυξιακή οργάνωση, εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 1997. Οι κύριες δράσεις της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης φορέων και οργανισμών

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και μελέτες σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης
 • Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
 • Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων έργων
 • Υποστήριξη σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής
 • Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών γνώσεων

Προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

 • Αναπτυξιακές μελέτες
 • Έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Μελέτες για την ίδρυση και λειτουργία δομών στήριξης της απασχόλησης
 • Βιομηχανικές μελέτες
 • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Μελέτες και δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας

 

Το ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ιδρύθηκε το 2008 και έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ περιλαμβάνουν:

 • œ  Κατάρτιση ενηλίκων, εργαζομένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • œ  Σχεδιασμό και Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
 • œ  Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
 • œ  Διοργάνωση Ημερίδων
 • œ  Ερευνητικά Προγράμματα.

Η εξειδίκευση του ΚΕΚ αφορά σε ειδικότητες Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικής, Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά και Μεταφορών.

Το ΚΕΚ για την εκπλήρωση της αποστολής του ως φορέας κατάρτισης και απασχόλησης είναι συνδεδεμένο ως τακτικό μέλος με αναγνωρισμένα δίκτυα, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Δικτύων.

 

επιστροφή